Zakłady Mechaniczne Zwoleń
ul. Doktora Perzyny 148
26-700 Zwoleń
woj. mazowieckie

E-mail: zm@zmzwolen.pl
WWW: www.zmzwolen.pl

tel. 48 676 34 44
tel. 48 676 20 93
tel. 48 676 47 13
fax 48 676 35 93

Zakłady Mechaniczne Oleksik S.J.
ul. Doktora Perzyny 148
26-700 Zwoleń
NIP: 811-000-35-41
REGON: 670538261
KRS: 0000063278 

BANKKONTO:

Bank Spółdzielczy Oddział w Zwoleniu: 81 9157 0002 0000 0099 6374 0001

502 516 919 Paweł Wojtasiewicz – pw@zmzwolen.pl

500 098 623 Piotr Oleksik – po@zmzwolen.pl

501 773 556 Marian Pastuszka – zm@zmzwolen.pl